Poetica degli Affetti

 

 

(Opera di Francesco Mangialardi)

 

'A Ruga

Un omaggio alla mia Crotone

(Se hai difficoltà a capire il testo clicca sul titolo.

Se vuoi sentirla recitata clicca sul riproduttore di suoni.)

 

 

L’ata sira mi ni jiva dint’ i stritti

ca ru paise mio si chiama 'A Ruga'...

 

Lucìvano i lampiuni ari muri 'mpitti

i farfallicchjie tutt’ cunturnati,

int’ petre i sasamine 'ncutte 'ncutte

cume liùni parìanu appustati.

 

E mma rricordu, quannu ara scurata,

guagljune aru pinninu mi jettava,

pedi aru coddru e vampe 'inta a faccia

tant’ ca da vucca mia niscìa ra vava.

 

Viculi int’ viculi, nu barcune 'mpaccia all’ate,

ppe a festa da Madonna cui luci apparecchiate,

gerani janchi e russi, petunie culurate

cume nnu rre in tronu, parìano incurunate.

 

I purtuni di Palazzi cu tantu i stemma affissu,

ai vasci grati i ferru cussì cume ppe infissu,

e ammucciati arretu a chiri grossi muri, beddrissimi jardini

palmeti, alivi e nespuli, aranci e mannarini.

 

E ara banna loro, di vasci a menza porta

na magarìa d’adduri, d’ portate preparate

nescìa i chiri lastre aperte o abbutate.

 

Sucu pippiante, sazizzu subbi i vrasci,

pipi e patate e vrocculi int’ pentule stufate,

quadaru i pisci friscu e alici scattariate.

 

'Na cucina culurita, 'mpepata e ssapurita

ca se prima avìi manciatu e se t'avano 'mbitatu,

ara prima t'assettavi, ppe gradire, di schipeggio

ma ara fine ti manciavi, cu ru vinu e 'na parola,

pure chiru ca restava, aru funnu da cassarola.

 

Po' mma rricordo, quannu ara lizata,

i fimmine da Ruga ad una ad una

petteguliannu scupavanu u basulatu,

jettannu cati d'acqua aru pinninu

cume se fussa stato 'nu Sacratu.

 

E 'na canzune a menza vuce si sintìa

e una arreta all'ata rispunnìa,

i tutto si dicìanu cantannu

cose bone, mala nove e insurt' a dannu.

 

Pure a 'mbriga 'nta Ruga era cummedia…

 

'Na fimmina sbraitava 'mbelenata

e 'n ata subba a porta incofanata,

cu nu murtaru vacantu  'mmenz' i coscie,

pistava cu ra faccia 'mprosuttata.

 

Se 'a 'mbriga cuntinuava ara scurdata,

a muta, finìa i pestari e piàta

'na scupazza, cu 'na cazetta i fimmina vestuta,

'nanzi a porta a mittìa, prima ca'... l'ava 'nserrata.

 

Ppi i masculi a 'mbriga era diversa

'na sceneggiata duv' ugnunu era cumparsa…

 

Mani 'nta sacca e nasca lizata all'aria

u primu si parava 'nanzi all'atu,

e l'atu cu ru stessu rispunnìa

dopu ca lentu da seggia, s'avìa lizàtu.

 

Faccia 'nta faccia e occhji 'inta l'occhji

partiva 'nu 'mmuttune ara 'ntrasata,

e l'atu cu 'nu 'mmuttu rispunnìa

e 'ntu frattempu, 'na rota 'nta a Ruga si facìa.

 

C'era cu piàva ri parti, c'era cu sparrava dda rretu,

c'era po' cu nente sapìa ma ara 'mbriga si juncìa.

'Ntu burdeddr  'i parole, 'na gridata appassiunata

propriu i cu 'sta sceneggiata 'inta a ruga avìa purtata.

 

<<Lassàtm' !>> gridava, tenen' i vrazza arretu,

ognunu vulìa vidìre i vicinu e di concretu.

'Nu varcu ti facìvi,  'mmenz  'a via...

ma chiaro si vidìa, ca nuddru u tinìa!

 

<<U sa cu sugnu iju!>> dicìa cu a vucia grossa

chi ratu i chira banna.

<<Picchì, cu ne ca sii... tu! >> l'atu chiedìa, cu a vuce assai chju rranna.

Cumpari, niputi e zii erano l'argumento

e a 'mbriga 'inta a  Ruga, finìa 'nta nu mumento.

 

Chist' erano i spassi ppe nuje gugljune i t'annu!

 

Se nent' succedìa, jucàvumu cu ppocu…

 

Ppe u strummulu cu u chiovu... ci vulìva maestrìa,

cu u carroccio aru lazzu giràvamu ppe a vìa.

Cu i figurine a pappete... passàvamu a jurnata,

ppe a cunta 'na tragèdia e 'na scerra assicurata.

 

A volte ppe jucari, facìa 'na malafatta,

cu ari mani 'na cucchiara e ari pedi i tappine,

a mamma niscìa dda casa gridannu a vuci chiatta:

<<guagljù...t'accuso a patta>>.

 

E mma rricordu, ancora, quannu ara scurata,

guagljune aru pinninu mi jettava,

pedi aru coddru e vampe 'inta a faccia

tant’ ca da vucca mia niscìa ra vava.

 

Zurlo Anna Grazia

05/05/2016

 

 

Visite: 34122