Poetica del Commento

 

(Opera dal Web)

 

U MALU PAGATURU

(Se hai difficoltà a capire il testo clicca sul titolo)

 

Cu u malu pagaturu si perdente

picchì, iddru, di guai tuji u s’ n’ ‘mporta nente!

 

Di scuse t’ n’ cunta chjù d’ancuna

e ‘ntu frattempu a terra cancia a luna.

Di zii, cognati e amici a ru spitali

linchjiri po' chjù pagini d’annali.

 

Telefunannu jorni e jorni a lingua affritta

cu u jritu s’ammacca chjù i ‘na pitta.

Ma i l’ata parte u telefunu u si liza

e a raggia tuja a chiru filu resta appisa!

 

Cussì i misi passanu cume nu soffiu i ventu

e i discursi tuji su nu lamentu,

ca chjianu chjianu cume i janchi i l’ova

a iddru manni chjù i na malanova.

 

A notte diventa jornu sulu a pensari

ntu frattempu cchi de ca a cumminari

se chjri sordi vo ricuperari.

 

Chjù bote i certu c’ haji pensatu:

dumani vaju a parrari all’avvucatu”!

 

Ma si u malu pagaturu

na parte i sanghe t’ ha sucatu...

l’avvucatu... prima i rapire vucca

già t’ha salassatu.

 

Cu chisti chiari i luna ‘nta stu munnu,

u giustu u tena vuce... e suspirannu

stenni i vrazzi cume Cristu in cruce.

 

Po’ ricurdannu ca l’omu è n’ animale

u cani i caccia a tija ti tocca fari.

T’apposti da matina pregannu tutti i santi i l’ altari

ca ppe miraculu a tu fari incucciari.

 

E iddru è ddrà… cu u machina lucente e robba i marca,

nu biccherino cu l’aperitivu

cu tantu d’aliva virda ‘mpennuta all’ombrellino,

si sta stu galantomu tuttu cacatu

a chiru bar a cu tu u t’ha maji accucchjiatu.

 

Ti guarda e s’aggiusta... ‘ncuna cosa cova

po' misu a ri stritte a manu destra mova…

ti para prima aperta ma po' nu sulu jiritu tena

ca manna a chiru postu duve a nuddru cummena.

 

Cu u malu pagaturi si perdente...

picchì tu si nu brav’ omu... e iddru è mala gente!

 

Anna Grazia Zurlo

                                                                                                                        28/02/2018

Visite: 35845