Poetica del Buonumore

 

(Immagine dal Web:Murales, Lipari)
 

U  VASTASU

(Se hai difficoltà a capire il testo clicca sul titolo)

 

≈♦≈

 

M’ n’ stava, quetu quetu, l’ata sira

nta calura i l’aria settembrina,

a mi gustare u passeggiu du barcune

e u via vaje di genti du purtune.

 

Quannu cu ‘n’ accellerata,

cussì senza ‘na ragiune,

ara ‘ntrasata è arrivatu u’ machinune.

 

Circhji lucenti, rotazze e luminere,

radia appicciata cu ‘na musica rummante

ca i vitri moticava e ra panza mi vibrava.

 

Ma cu n’era ‘stu vastasu

ca ara fine da sirata,

i sordi sventuliava

cu ‘na sicunna accellerata?

 

Pocu dopu ‘stu rumbazzu

della serie numinata:

fighjicè… ma ruttu u mazzu “,

di marmitte rilucenti,

na fumata du papatu,

ch’era densa cum’a pice,

ntussicannumi i purmuni

è saghjuta cume ‘u razzu.

 

Dinta a chira purverata

e cu l’occhyi chjni ‘i chjantu,

haju sentutu nu strumbazzu

ca da dinta u sportellazzu,

cu ‘na botta i ‘na manata

ha ‘ntonato a sirinata.

 

Dopu tuttu ‘stu burdeddru

du sporteddru semi apertu,

nescìa fora nu capune

cu ‘na crista cume u’ gaddru,

ca ppe curpa du culure,

ca pe’ sbaghju o ppe ragiune,

sumighjava a nu pavune.

 

Basettazze finu u mentu

e ri baffi i Gengis Khan

sventuliavanu a ru ventu,

e u pilu i subba u pettu,

da cannotta traforata,

fatigata all’uncinettu,

ngruvighjatu a ru suduri

mi parìa nu cuscinettu.

 

M’ n’ stava a ru guardari,

pregustannumi u quatrettu

quannu subba u parapettu

nu palummu ‘mpetturutu,

spulicannusi tubava,

e cussì senza rispettu,

ridacchjannu a denti stritti,

na risposta mo mi dava:

a cu né ca sumighjava? “

 

Ma a fine da cummedia,

iju aspettava di vidiri

mpostannu l’occhjo a tiro

ppe ru meghju culurire.

 

Stivaletti cu ru taccu

cu ra punta di lamera

si junciva cu ‘a cerniera

chiusa cu ‘nu catenazzu

e du funnu du cazune

ci pennìa nu morzu i lazzu.

 

S’ n’ stava imposimatu

cume nu fotoromanzu

e da fora du fibbiune

ci niscìa ‘na trippa i manzu.

 

Ppe finire ‘sta scenetta

e vi fari divertire

du cazune a menza panza,

ci nesciva ‘na mutanda,

e ppe a firma scuverire

e l’aneddru fari vidire,

sulu a lastica lizava

e nu fiancu moticava

e facennu u movimentu

na catina d’oro russu

grossa chjiù i ‘nu bastimentu,

ci penniva sottu u mentu.

 

Nu vi pozzu nu parrari

du cazune rifinato,

ca pure vulennu

cu l’occhjiu ‘mbuddratu,

ari ghjnocchji pariva scigatu!

 

Ppe meghju chiariri

u miu disappuntu,

s’ avite pacenza

nu ricordu vi cuntu.

 

Quann’era nu guaghjune

carriava cardareddre

e ‘mpastannu a capa vascia,

sumighjannu a nu caprune,

mi strazzava ru cazune

e ra mamma s’arraggiava

sbraitannu ppe ru dannu

cuverannumi i vrigogne

cu nu morzu i pezzu i pannu.

 

Oji invece para moda

di parire nu strazzune,

pure ca mi para stranu

sventuliari u machinune!

 

Cu cchi i sordi già c’è natu

nu ne fa ‘n esame i statu,

e cu i sordi nu n’ tena

quannnu i vida si mantena.

Cu invece si fatiga

e ri vida a malapena,

po’ si spenna se cunvena.

 

Cu, invece, cume a chistu

si li spenna ppe mustrari,

pozzu dire a lume i nasu

che è propriu nu vastasu.

 

≈♦≈

 

Anna Grazia Zurlo                                                                           13/12/2017

 

 

Visite: 34172